Hinna Stadion og SR-Bank Arena

Knudamyrå  - XL banen

Det er veldig begrenset parkeringskapasitet på Knudamyrå. Når det spilles mange kamper samtidig kan det derfor bli kaotisk. Vi ber alle om å samkjøre best mulig.

For å spre bilene mest mulig har vi i bildet over markert tre forskjellige muligheter for parkering.

i understreker at det er viktig å sikre god fremkommelighet, og tilgjengelighet til anlegget.  Den røde streken på bildet representerer tursti gjennom skogen og opp til anlegget.

Knudamyrå Idrettspark har tre baner. Vi benytter oss av hovedbanen nærmest klubbhuset. (Se bildet).

Adressen er Ulsbergbakken 61, 4034 Stavanger.   Her finner du kart link